Regulamin

D&D Neverwinter Online

Ogólne :

  1. W gildii Xeno Tavern władzę piastują Siwobrodzi z Hersztem na czele.
  2. Wkraczając w świat Zapomnianych Krain, obowiązkowo uzbrajamy się w komunikator TS3 (ts3.xenotavern.com). Brak mikrofonu nie zwalnia z bycia na gildyjnym komunikatorze. Na TS-ie posługujemy się nickiem swojej głównej postaci.
  3. Każdy zobowiązany jest do godnego reprezentowania gildii oraz dbania o jej dobre imię w świecie zapomnianych krain.
  4. W gildii obowiązuje wzajemny szacunek.
  5. Wszyscy powinni dbać o dobrą atmosferę w gildii.
  6. Każdy członek gildii winien stawiać na dobro wspólne niźli własne oraz sumiennie wykonywać powierzone im obowiązki.
  7. Gildia jest wspólnotą, samotne wilki nie znajdą tu poparcia.
  8. Nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej 2 tygodni karana jest wygnaniem z gildii.
  9. Ogólny kształt gildii nadają jej aktywni członkowie.
  10. Nie stosowanie się do praw panujących w naszej gildii grozi degradacją bądź wygnaniem z niej.

Podziemia :

  1. Wszelkie zasady spisane w tym dziale obowiązują w każdym party gildyjnym. Wyjątki ustalane są przez drużynę.
  2. Kiedy szukamy osób do party, zaczynamy od swojej gildii.
  3. Sekrety poznane w gildii nie mają prawa jej opuścić.
  4. Jeśli dany przedmiot jest lepszy (statystyki) niż ten, który posiadasz możesz użyć opcji NEED – POTRZEBA pod warunkiem że założysz ten przedmiot i będziesz go używał.
  5. Jeśli dany przedmiot jest słabszy (statystyki) niż ten, który posiadasz używasz opcji GREED – CHCIWOŚĆ.
  6. W sytuacji kiedy przedmiot dubluje się z posiadanym przez danego członka party – przedmiot taki idzie na sprzedaż.
  7. W przypadku, gdy wartościowy przedmiot idzie na sprzedaż, zysk dzielony jest na członków party.
  8. Wszelkie kamienie runiczne (rune), uroki (enchantments) oraz okruchy uroków (shard of enchantments) podlegają zasadzie NEED – POTRZEBA jeśli je potrzebujesz, GREED – CHCIWOŚĆ bądź PAS jeśli ich nie potrzebujesz.
  9. Wszystkie przedmioty RARE (niebieskie) podlegają zasadzie GREED – CHCIWOŚĆ.

Rangi :

  1. O awansie czy o degradacji członka gildii decyduje Herszt wraz z Siwobrodymi.
  2. Każda ranga opisuje doświadczenie w grze oraz status w gildii.

Włóczęga – świeża krew w trakcie trwania okresu próbnego
Zrzeszony – osoba która uzyskała status członka gildii
Wtajemniczony – został dopuszczony do tajemnic bractwa
Pogromca – wsławił się umiejętnościami na niejednej wyprawie
Sztukmistrz – specjalista u którego warto szukać rady oraz poszukiwacz świeżej krwi
Siwobrody – sumienny i pracowity, mianowany doradca herszta
Herszt – przywódca braci glidijnej